Škola v přírodě – 2.–5. třída ZŠ

Škola v přírodě v termínu 11. 9.–16. 9.

Platba 2.300 Kč do 2. 9. 2011 v sekretariátu školy.

Změna objektu www.boudahelena.cz (Krkonoše).Novinky