Škola v přírodě

Vážení rodiče,
škola v přírodě se letošní rok vydařila díky počasí a díky výbornému týmu učitelů, kteří si s dětmi nadšeně hráli hry a věnovali volný čas k přípravě programu.
Závěrečné vyúčtování Vám předám 25. 6. při předávání vysvědčení na Židovské obci.

Přeji Vám všem i dětem příjemné prožití společného času během letních prázdnin.
Radka SobolováNovinky