Škola v přírodě

Dvacet dva dětí z prvního stupně, v největším zastoupení první a pátá třída, se vydalo na školu v přírodě v Jizerských horách.

Děti prokázaly velkou samostatnost a v rámci programu velmi dobře spolupracovaly. Byly rozděleny do čtyř věkově heterogenních skupin. Každá skupina připravila pro ostatní tři družstva jedno půldne.

Absolvovali jsme zkoumání přírody s přírodovědci, nácvik pádlování s vodáky, soutěž v malování s malíři a jedno odpoledne lesní bojovky. Večery byly věnovány zpívání s kytarou a čtení knih.

Ve čtvrtek jsme všichni navštívili krásný zámek Sychrov, kde děti soustředěně a se zájmem poslouchaly paní průvodkyni a kladly jí nejednu otázku.

Ve zdraví jsme se vrátili. Poděkování patří i panu kuchaři a panu Vackovi. Byli jsme velmi spokojeni se službami CK 2.

 

za tým lidí (Alena Pírková, Gabriela Bimková)

Radka Sobolová


Novinky