Škola od 1. března

Vážení rodiče, milí studenti,

jak jste již asi zaznamenali, a jak jsme v pátek avizovali, od pondělí (1. března) je zakázána prezenční účast i dětí MŠ a žáků 1. a 2. třídy. Čekali jsme na oficiální informace od MŠMT. Nyní přišly a žádná výjimka tam pro nás možná není. Mrzí mě to. Ukončení zatím 21. března, nicméně pochybuji, že bychom se do Pesachu dočkali změny. Nyní ve stručnosti pár informací:

1) od 3. třídy výše běží distanční výuka jako doposud

2) rodičům 1. a 2. třídy dnes napíší třídní – jak bude vypadat rozvrh online hodin a další informace

3) rodičům MŠ bude psát Martina Míková s nabídkou dobrovolných online aktivit

4) pokud budete potřebovat techniku, zásoby jsou už dost vyčerpané, prosím, opravdu jen pokud je nezbytné – v takovém případě se obracejte na Kláru Kuběnovou (klara.kubenova@lauder.cz)

5) budova zůstává otevřená – pokud si potřebujete zajít pro zapomenuté učebnice/pracovní sešity, vyzvednout dohodnutou techniku, zajít si pro knihy z knihovny (předem se domluvit a objednat – anna.hotova@lauder.cz), můžete (cca 8:00–16:00)

5) pročetl jsem instrukce MŠMT, k jídelně tam nic nebylo, rozhodli jsme se tedy, že kuchyně zůstává v provozu – lze si dojít pro oběd do výdejového okénka (jen v rozmezí 12:00–12:45), případně si objednat rozvoz jídel (škola garantuje jen výdej u okénka, u rozvozu pomáhá jen s šířením informací, zbytek je na dobrovolnosti rodičů – jako doposud), dnes pošleme tabulku – mohou se napsat i noví zájemci

6) i nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním vzdělávání – doučování, konzultace, přezkoušení

7) ošetřovné: rodiče máme dle MŠMT odkázat např. na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

8) pokud potřebujete potvrzení od školy (pro přijímačky je pondělí poslední možnost), můžete se dostavit

Děkuji za pochopení. Budeme se maximálně snažit podpořit všechny, kteří to potřebují.

Pokud byste se domnívali, že s čímkoliv můžeme pomoci, obracejte se na nás.

Hodně sil a krásný slunný den.

Petr KarasNovinky