Setkání s rodiči

Milí rodiče,

dovolte, abych Vás pozvala po třídních schůzkách dne 18. 4. v 19:00 hodin do naší tělocvičny na neformální setkání vedení Lauderových škol, Rady právnické osoby Lauderových škol a školské rady Lauderových škol se  všemi rodiči školy. Budeme si povídat o tom, co Vás ve škole těší, co Vás trápí a co byste s námi chtěli sdílet.

Nebudete-li moc spěchat domů či za naléhavými povinnostmi, udělejte si na nás laskavě čas

Za vedení školy děkuje a srdečně zdraví

Kateřina Dejmalová

ředitelka školyNovinky