Seminární práce

Na vyšším gymnáziu mají Lauderovy školy speciální předmět Seminární práce. Studenti v rámci něj zpracovávají celý rok vybrané téma, práci pak obhajují na konci školního roku před komisí.


Cílem je naučit studenty pracovat samostatně, vyhledávat, hodnotit a užívat zdroje informací, formulovat myšlenky a prezentovat výsledky. Předmět patří na LŠ k obtížnějším, ne vždy populárním, absolventi však v naprosté většině oceňují přínos a přípravu na univerzitní studia u nás i v zahraničí.


Letos jsme se poprvé rozhodli ocenit práce, které vedoucí SP či hodnotící komisi zaujaly. Nejde o soutěž, příští rok může být oceněno třeba třicet nebo také nula prací, řada dalších seminárek byla pečlivě vypracovaných, ale vedoucí doporučili následující:

Victoria Günsberger - Recyklovaná móda,

Rebeka Hapalová - 3. generace po holocaustu,

Anna Hoffmannová - Pozorování Exoplanet,

Anežka Janáková - Grafologie,

Lada Jirkalová - Robot klavírista,

Julie Kubánková - Whatever subculture / Punk's not dead,

Alfréd Wills - Brexit and the British Left.


(zde si můžete prohlédnout vybrané práce:http://www.lauder.cz/cs/gymnazium/prace_studentu.html)

Všechny práce byly výjimečné obsahem nebo objemem odvedené práce, přístupem studenta v průběhu celého roku a zároveň byla velmi vydařená a přesvědčivá obhajoba.

Studentům gratulujeme. Ředitel školy studenty daných prací ocenil v den vysvědčení.Novinky