Sekce Školské rady

Na webové stránky LŠ byla do sekce Základní informace přidána kategorie věnovaná Školským radám LŠ. Kromě složení rad a základních dokumentů jsou v kategorii k nahlédnutí také Zápisy ze školských rad.


Novinky