RUŠÍ se

„Zápis do 6. třídy“ se ruší

Vážení zájemci o šestou třídu. Ačkoliv nelze konat do 6. třídy tradiční zápis – formálně jde o přestup z jiné školy – loni jsme konali akci, která zápis svým charakterem připomínala. I letos jsme měli „zápis“ naplánován. Ale v tuto chvíli zcela postrádá smysl a šlo by jen o obírání vás o čas. Proto ho rušíme.

Podle všech signálů všichni naši páťáci, kteří nešli na gymnázium, zůstanou u nás. Tedy ani nevíme, zda budeme moci kohokoliv přijmout (záleží ještě na příp. dodatečných odchodech na gymnázium). A v pořadníku je v tuto chvíli již jedenáct zájemců „zvenku“.

S těmi se spojíme, jakmile by byla šance na přijetí. Budeme vědět nejdříve 16. května.

Naši páťáci pochopitelně postupují automaticky do 6. třídy, pokud nechtějí jinam, jde o jednu školu.

Je mi líto (a současně jsem moc rád), ale zájem o 2. stupeň naší školy zcela překonává očekávání, většina z těch, kteří se hlásili na naše gymnázium, hned uváděli příp. zájem o naši 6. třídu, řada z nich dokonce dává naší 6. třídě přednost před primou jiných osmiletých gymnázií.

V Praze dne 2. května 2017

Petr Karas, ředitel školyNovinky