Rozdílové zkoušky

(pro školní rok 2015/2016)

Úspěšně absolvovali a od září 2015 mohou nastoupit:

1) do sekundy: č. 1

2) do kvarty: nikdo z uchazečů

3) do kvinty: č. 3

Ostatní uchazeči, žel, nesplnili některé z kritérií.Novinky