Roušky na 1. stupni

Roušky na 1. stupni – prosba

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

po zkušenostech z minulých týdnů jsme se rozhodli Vám doporučit a Vás požádat o nošení roušek / respirátorů i v hodinách (a družině). Víme, jak je to nepohodlné, a víme, že pro řadu dětí je to na hranici možného. Ale z druhé strany většina nejmenších to zvládá bez problémů, řada už neodkládá ani na ulici, někteří dokonce ani doma J

Škola má zodpovědnost, ale postrádáme jakékoliv kompetence a pravomoci (jak jinak). Nic nemůžeme nařídit, přikázat, ani toto není nařízení, nýbrž doporučení. Důvodem je fakt, že bez roušek a za stávajících pravidel (která nevymýšlíme), posílá jakýkoliv individuální případ pozitivního testu (z řad žáků, učitelů, družiny) minimálně celou třídu do karantény na 10–14 dní. S našimi prostorovými podmínkami nejsme schopni zajistit rozestupy dva metry. Určitě by se netýkalo venkovních prostor – družina na hřišti, výběh o velké přestávce. Určitě si lze občas roušku sundat – ideálně ne v těsném sousedství spolužáků.

Prosím, berte toto jako prosbu a doporučení. Nikdo nikoho nebude nutit. Ale pokud bude většina / část nosit, snížíme tak dopady případných nařízených karantén. Určitě zazní argumenty s jídelnou, kde jsou děti bez roušek, ale tam bereme, že jde o kontakt do 15 minut, což nám hygiena potvrdila. Sami jsme se tomu bránili, jsme si vědomi všech komplikací, ale za současného stavu se nám to jeví jako pragmatický krok.

Děkuji za pochopení a zkuste to s dětmi probrat (aby chápaly důvody, které nás k tomu vedou – tedy zajištění výuky).

Gmar chatima tova.

Petr KarasNovinky