Rabín Sidon mezi žáky 1. stupně – projekt Maharal

Žáci prvního stupně LŠ se 27. 10. setkali s panem rabínem Sidonem.
Děti se z vyprávění dozvěděly o životě Maharala a o některých legendách, které se vyprávějí a jsou zapsány v knize Eduarda Petišky. Pan rabín potvrdil, že skutečně došlo k setkání rabiho a císaře Rudolfa II. Právě od tohoto setkání se bude odvíjet další směřování projektu Maharal na 1. stupni a v družině, jehož výsledem bude společné divadelní představení.


Novinky