Půlroční projekt - Cesta

Interaktivní prezenatce půlročního projektu Cesta proběhnou v pondělí 30. ledna od 15 do 17 hodin v budově školy.

Těšit se můžete na koláže, plakáty i instalace, prodejní stánky, sborový zpěv, filmy a animace, kvízy, meditační koutky, performace...

Proč už nejsme v Divadle U Hasičů?

a) prostor divadla výrazně promlouval do formy prezentace – mnohé dílny byly nucené měnit jen kvůli výstupu své zaměření, na poslední chvíli vytvářet výstupy pro jeviště apod.,

b) chceme nabídnout daleko interaktivnější prostor pro rodiče a hosty, možnost procházet si expozice, mít průvodcovské služby, sledovat audio a video prezentace, vidět hudební či divadelní vystoupení dílen/tříd, které se pro to rozhodnou. A to vše zkombinovat s posezením a občerstvením,

c) prostor školy umožní představit naše výstupy odpoledne (15:00–17:00), tedy pro rodiče přeci jen v příznivější dobu,

d) čistě pragmaticky – do divadla se už nevejdeme :)

Věříme, že se nám akce povede a sejdeme se den před vysvědčením.Novinky