Provoz školy a školky

Provoz školy a školky od 3. 5. 2021

(docházka, testování, stravování, …)

Otevřeny nově třídy 2. stupně a NG rotačně (7.Z a 2.G, 8.Z a 3.G), celá MŠ (nejen předškoláci)

V pondělí 3. 5. do školy prezenčně nastupují:

1) komplet všechny děti MŠ (bez nutnosti testování), provozní doba MŠ je běžná (7:30–17:00)

2) žáci 1. a 2. třídy ZŠ (jako dosud – rotačně – tedy vždy jeden týden ve škole, druhý distančně)

3) studenti 7.Z a 2.G, 8.Z a 3.G (dle posledního platného rozvrhu z prezenční výuky)

– běží odpolední družina (standardně do 17:00),

– funguje školní jídelna – všem žákům uvedených tříd a MŠ byly přihlášeny obědy (u MŠ a 1. stupně i svačiny). Pokud nechcete, prosím o odhlášení. A také o úhradu obědů, případně nedoplatků, nahromadilo se jich dost.

Testování

a) MŠ se již netestuje

b) dle neoficiálních zpráv už se žáci 1. stupně budou testovat JEN vždy v pondělí

c) žáci 2. stupně a NG 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

Budou použity neinvazivní antigenní testy – samotesty – výtěr z nosu. Dodány státem do škol.

Pedagogové nebudou zasahovat do výtěru, budeme asistovat u odečtů testování.

Testování proběhne v tělocvičně (a ve foyeru 2. patra).

1. Studenti přijdou v daný čas do tělocvičny/do foyeru 2. patra provést si test na vyhrazeném stanovišti.

2. Po provedení testu budou posláni v roušce do třídy, kde vyčkají vyhodnocení testů.

3. V případě pozitivního testu, si žáka vyzvedne zákonný zástupce, dostane od školy potvrzení pro dětského lékaře k vystavení žádanky na PCR. Do výsledku testu PCR se zbytek třídy učí další dny.

4. Žáci nebudou používat šatny, ale prostor před třídou k odložení svršků vyjma 1. třídy.

5. Pro snazší organizaci prosíme, aby přicházeli žáci dle tříd:

1. třída v 8:20

2. třída v 8:10

7.Z v 7:50

2.G v 8:00

8.Z v 8:10

3.G v 8:20

Opatření

Roušky po celý den (kromě MŠ).

U rodičů a nepedagogických zaměstnanců všude po celý den.

Na obědy budeme chodit odděleně, tělocviky jsou povoleny venku.

Časté větrání ve třídách a jídelně.

Rodiče ve škole…

Nejlépe vůbec. Opravdu vás žádáme, abyste u 1.–5. třídy ideálně nevstupovali do školy. Ani ráno, ani odpoledne. U MŠ prosíme o totéž, ale chápeme, že třeba odvedete děti až do šaten. Ale pak zase odejdete. Obdobně při vyzvedávání dětí.

Foyer školy nebude sloužit ke shromažďování rodičů, prosím, aby se tam nikdo nezdržoval.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, nanorouška).

Děkuji za pochopení.

Petr KarasNovinky