Provoz školy a školky

Provoz školy a školky od 12. 4. 2021

(docházka, testování, stravování, …)

V pondělí 12. 4. se do školy k prezenční docházce vrací:

1) předškoláci MŠ – stále (tedy starší 31. 8. 2015), plus naše zapsané mladší děti rodičů IZS (viz samostatná metodika)

2) žáci 3.–5. třídy ZŠ (rotačně – tedy vždy jeden týden ve škole, druhý distančně)

provozní doba MŠ je běžná (7:30–17:00)

– žáci ZŠ se budou učit dle posledního platného rozvrhu prezenční výuky (při distanční dle dosavadní praxe) – nic se nemění (až na pár výjimek daných kolizí prezenční a distanční výuky pedagogů – v daných případech budeme informovat).

– otevřeme též odpolední družinu (standardně do 17:00), bude fungovat školní jídelna

– kroužky budou fungovat, pokud jsou na třídním principu – tedy stejně jako v prosinci–únoru (Feuerstein, fotbal, hebrejská konverzace, není zatím jistá robotika)

Prezenční výuky a docházky do MŠ se mohou účastniti jen děti, které projdou 2x týdně testováním (viz níže). Tato podmínka možná bude napadena u soudů, ale my se musíme řídit platnými pravidly.

Děti, které nepůjdou do školy v době, kdy by měly, podpoříme v zadaných úkolech, nebudou však v režimu distanční výuky.

Testování

2x týdně testování žáků a dětí MŠ

Vždy v pondělí a ve čtvrtek, pokud některý z žáků nebude v pondělí či čtvrtek přítomen, pak v den příchodu do školy.

Budou použity neinvazivní antigenní testy – samotesty – výtěr z nosu (do 2 cm). Centrálně dodány státem do škol.

V metodice psáno, že mohou pomoci rodiče, ale byli bychom rádi, pokud by rodiče do školy raději vůbec nevstupovali. Děti to zvládnou, my také. V mimořádných případech se domluvíme.

Můžete zhlédnout návodná instruktážní videa na stránkách ministerstva.

Pedagogové nebudou zasahovat do výtěru, budeme asistovat u odečtů testování.

Testování proběhne pro děti MŠ v prostorách MŠ (terasy), pro žáky ZŠ v tělocvičně.

1. Žáci ZŠ po příchodu půjdou přímo do tělocvičny. Děti přijdou v daný čas do tělocvičny provést si test na vyhrazeném stanovišti.

2. Po provedení testu budou poslány v roušce do třídy, kde vyčkají vyhodnocení testů.

3. V případě pozitivního testu, si žáka vyzvedne zákonný zástupce, dostane od školy potvrzení pro dětského lékaře k vystavení žádanky na PCR. Do výsledku testu PCR se zbytek třídy učí další den (dny) normálně.

4. Žáci nebudou používat šatny, ale prostor před třídou k odložení svršků vyjma 1. třídy, která (po 19. 4.) půjde do šatny.

5. Pro snazší organizaci prosíme, aby v pondělí a čtvrtek přicházeli žáci dle tříd:

3. třída v 8:10

4. třída v 8:20

5. třída v 8:30

Opatření

Roušky po celý den (kromě MŠ).

U rodičů a nepedagogických zaměstnanců všude včetně v MŠ po celý den.

Na obědy budeme chodit odděleně, tělocviky budou formou vycházek či pobytu na hřišti, hudební výchova může být nahrazena jiným předmětem nebo činnostmi rytmickými.

Časté větrání ve třídách a jídelně.

Rodiče ve škole…

Nejlépe vůbec. Opravdu vás žádáme, abyste u 1.–5. třídy ideálně nevstupovali do školy. Ani ráno, ani odpoledne. U MŠ prosíme o totéž, ale chápeme, že třeba odvedete děti až do šaten. Ale pak zase odejdete. Obdobně při vyzvedávání dětí.

Foyer školy nebude sloužit ke shromažďování rodičů, prosím, aby se tam nikdo nezdržoval.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, nanorouška). Máme různé názory na nošení roušek, ale nechme tyto názory za dveřmi školy, pokud vstupujete, pak jen s rouškou/respirátorem (na obličeji). Nebo nevstupujte a vpusťte dítě jen dovnitř. Naším cílem je nenechat si školu brzy zavřít.

Děkuji za pochopení.

Jak třídy rotačně?

12. dubna by šli žáci 3.–5. třídy do školy, od 19. pak distančně, 26. prezenčně, … (pokud, pokud,…)

19. dubna by šli žáci 1. a 2. třídy do školy, od 26. distančně, ….

Ostatní

2. fáze návratu žáků do škol – pokud se půjde podle plánu – by přinesla i nástup 2. stupně a NG (rotačně). Zatím bez termínu.

Prezenční nástup VG či mladších dětí MŠ se nepředpokládá zatím vůbec. Ale to jsou současné plány MŠMT, zítra to může být jinak.

Více v informacích MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021Novinky