Projekty EU

Šablony ZŠ

Lauderovy školy podaly  žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Vzdělání pro život“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 594 442 Kč. Realizace projektu od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony SŠ

Lauderovy školy podaly  žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ  I“,  s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Pro život učený, podpora vzdělávání na Lauderových školách v Praze“.

Předpokládaná celková výše dotace činí  470 652 Kč. Realizace projektu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

MŠMT, OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020Novinky