Projektový den Naše škola

V den pololetního vysvědčení jsme ve škole zorganizovali projekt Naše škola, připomínající deset let Lauderových škol.

Program zahájily děti z prvního stupně. Druhá se čtvrtou třídou zazpívala píseň o potopě, prňáci si připravili pásmo o stavbě školy (Dělání), druháci představili modely školy, třeťáci předvedli živé pexeso, čtvrťáci představili "Paměť školy" a páťáci svůj třídní časopis.

Po krátké přestávce nastal čas pro prezentaci práce vyšších ročníků. Viděli jsem pantomimický epos o židovské historii korunované založení naší školy, naslouchali zvukům školy, seznámili se s profesionálním modelem, zjistili, co nás čeká po škole, pobavili se u filmů a poučili se u fotoverze školního řádu.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto FotoNovinky