Projekt Být úspěšný

Naše škola se zapojila do projektu Být úspěšný (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36136) z Operačního programu Praha Adaptabilita, který realizuje občanské sdružení Elio a který je financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu Být úspěšný je rozvoj žáků a studentů na základních a středních školách v oblasti komunikace, sociálních kompetencí, orientace v systému dalšího vzdělávání a na trhu práce.

Obsahem skupinové práce se třídou (3.O a 2.G) během školního roku 2013/2014 a 2014/2015 (březen 2014–březen 2015) je 6 tříhodinových setkání během výuky a jeden výjezd mimo školu s lektory Elio,o.s., během kterých bude prostřednictvím rozvojovo-zážitkových aktivit a aktivit na stmelení kolektivu podporován rozvoj našich žáků. U všech aktivit bude přítomen pedagog školy (třídní učitel).

V rámci projektu jsou poskytovány konzultace pro žáky, studenty, rodiče či pedagogy projektu, které s se týkají osobnostního rozvoje, výběru povolání, aj. Zájemci se předem objednávají na e-mail metodičky projektu magda.novackova@elio.cz.

Více o projektu naleznete na http://elio.cz/evropske-fondy/oppa-byt-uspesny

Více - ZDENovinky