Přírodovědná soutěž

Zelená stezka - Zlatý list 2011

Děkuji za reprezentaci naší školy v celopražském kole přírodovědné soutěže, která se konala 22. 5. v Prokopském údolí - jmenovitě následujícím studentům:
Benovi Schmidtovi, Rafimu Rodovi, Ronovi Loukotovi (sekunda) a Ráchel Primasové, Julii Matesové, Šimonovi Charvátovi (8. ZŠ).Novinky