Přípravné kurzy Ma/Čj

Pro žáky Lauderových škol

Lauderovy školy pořádají přípravné kurzy z češtiny a matematiky k posílení šancí při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium.

Kurzy, které vedou zkušení učitelé Lauderových škol, pomohou u přijímacích zkoušek jak na naši školu, tak i na ostatní gymnázia či odborné střední školy.

Kurzy začínají 3. 10. 2011, končí 4. 4. 2012, zapojit se ale lze i v průběhu dalších měsíců – každý kurz je koncipován tematicky.

V kurzech budeme opakovat látku, kterou má žák zvládnout v průběhu 1. stupně ZŠ. Dále budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost i logické myšlení, které se objevuje v přijímacích zkouškách mnoha gymnázií.

Délka kurzu:

Osmileté gymnázium: 60 minut každý kurz

Termíny kurzů:

Matematika  Středa 15.00–16:00

Český jazyk  Pondělí 14.45–15:45

Cena:

Osmileté gymnázium: 900 Kč za každý celý kurz, 1200 Kč pro ty, kdo si zapíší oba kurzy. Při pozdější přihlášce pouze alikvotní část.

Přihlásit se můžete na email školy skola@lauder.cz nebo osobně s přihláškou v kanceláři školy u paní sekretářky (Lauderovy školy, Belgická 25, Praha 2). Platbu proveďte rovněž v sekretariátu.

Těšíme se na Vás a věříme, že Vám naše kurzy pomohou dostat se na vytouženou školu.Novinky