Přípravné kurzy

Pro zájemce o studium na Lauderových školách (a žáky LŠ):

Lauderovy školy pořádají přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky, které posílí šanci na přijetí na osmileté gymnázium.

Kurzy, které vedou zkušení učitelé Lauderových škol, pomohou u přijímacích zkoušek jak na naši školu, tak i na ostatní gymnázia.

Kurzy začínají v úterý 7. 10. 2014 a končí 14. 4. 2015, zapojit se ale lze i v průběhu dalších měsíců.

V kurzech budeme opakovat látku, kterou má žák zvládnout v průběhu I. stupně ZŠ. Dále budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost a logické myšlení.

Délka kurzu:

60 minut každý kurz

Termín kurzů:

český jazyk a matematika

úterý 15.20–16.20 hod. – 10 min. přestávka – 16.30–17.30 hod.

Cena:

1 000 Kč za jeden kurz v celém rozsahu

1 500 Kč za oba kurzy v celém rozsahu

Přihlášky podávejte do kanceláře Lauderových škol v Belgické 25, Praha 2

do 30. září 2014

Těšíme se na Vás a věříme, že Vám naše kurzy pomohou

dostat se na vytouženou školu.

Kontakt: 246 080 784246 080 784, gabriela.kucerova@lauder.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška – přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium

Jméno……………………………………….Příjmení…………………………………………………

Adresa bydliště……………………………………………………………………………………

Základní škola………………………………………………………………………………………

Kontakt zákonného zástupce:....................................................

Telefon ……………………………………………E-mail…………………………………………

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype


Novinky