Přípravné kurzy

Pro zájemce o studium na Lauderových školách (a žáky LŠ):

Lauderovy školy pořádají přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky, které posílí šancí na přijetí na osmileté gymnázium.

Kurzy, které vedou zkušení učitelé Lauderových škol, pomohou u přijímacích zkoušek jak na naši školu, tak i na ostatní gymnázia.

Kurzy začínají ve čtvrtek 10. 10. 2013 a končí 10. 4. 2014, zapojit se ale lze i v průběhu dalších měsíců.

V kurzech budeme opakovat látku, kterou má žák zvládnout v průběhu I. stupně ZŠ. Dále budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost a logické myšlení.

Délka kurzu:

60 minut každý kurz

Termín kurzů:

český jazyk a matematika

čtvrtek 14.30–15.30 hod. – 15 min. přestávka – 15.45–16.45 hod.

Cena:

1 000 Kč za jeden kurz v celém rozsahu

1 500 Kč za oba kurzy v celém rozsahu

Přihlášky podávejte do kanceláře Lauderových škol v Belgické 25, Praha 2

do 25. září 2013!

Těšíme se na Vás a věříme, že Vám naše kurzy pomohou

dostat se na vytouženou školu.

Kontakt: 246 080 784, gabriela.kucerova@lauder.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška – přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium

Jméno……………………………………….Příjmení…………………………………………………

Adresa bydliště……………………………………………………………………………………

Základní škola………………………………………………………………………………………

Kontakt zákonného zástupce:....................................................

Telefon ……………………………………………E-mail…………………………………………Novinky