Přípravné kurzy

Lauderovy školy pořádají přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k posílení šancí při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium.

Kurzy, které vedou zkušení učitelé Lauderových škol, pomohou u přijímacích zkoušek jak na naši školu, tak i na ostatní gymnázia či odborné střední školy.

Kurzy začínají ve čtvrtek 11. 10. 2012 a končí 11. 4. 2013, zapojit se ale lze i v průběhu dalších měsíců – každý kurz je koncipován tematicky.

V kurzech budeme opakovat látku, kterou má žák zvládnout v průběhu I. stupně ZŠ. Dále budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost i logické myšlení, které se objevuje v přijímacích zkouškách mnoha gymnázií.

Délka kurzu:

60 minut každý kurz

Termíny kurzů:

• český jazyk  úterý  14.45–15.45 Barbora Pechová

• matematika  čtvrtek 15.00–16.00 Marta Dejmalová

Cena:

900 Kč za každý celý kurz

1 200 Kč pro ty, kteří se zapíší na oba kurzy.

Přihlášky podávejte do kanceláře Lauderových škol v Belgické 25, Praha 2.

Těšíme se na Vás a věříme, že Vám naše kurzy pomohou

dostat se na vytouženou školu.Novinky