PŘÍPRAVNÉ KURZY

Lauderovy školy pořádají přípravné kurzy z češtiny a matematiky k posílení šancí při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium.

Kurzy, které vedou zkušení učitelé Lauderových škol, pomohou u přijímacích zkoušek jak na naši školu, tak i na ostatní gymnázia.

 

Kurzy začínají 4. 10. 2010, končí 9. 4. 2011, zapojit se ale lze i v průběhu dalších měsíců – každý kurz je koncipován tematicky.

 

V kurzech budeme opakovat látku, kterou má žák zvládnout v průběhu I. stupně ZŠ v případě zkoušek na osmileté gymnázium. Dále budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost i logické myšlení, tedy dovednosti, které se objevují v přijímacích zkouškách mnoha gymnázií.

 

Délka kurzu:

Osmileté gymnázium: 60 minut každý kurz

 

Termíny kurzů:

osmileté gymnázium (pro 5. třídy), přijímací zkoušky do primy

Matematika      čtvrtek 15:00

Český jazyk     pondělí 15:30


Cena

Osmileté gymnázium: 1 000 Kč za každý celý kurz, 1 500 Kč pro ty, kdo si zapíší oba kurzy.

Při pozdější přihlášce pouze alikvotní část.

 

 

Platit lze v prvních čtrnácti dnech října přímo v hotovosti, složenku nebo převodem na číslo účtu – variabilní symbol dostanete na místě. Později už jen převodem nebo složenkou.

Platit lze najednou nebo rozděleně – ve dvou splátkách. Tedy říjen půlka a leden půlka, nebo celé v říjnu.

 

Nabízíme také možnost jedné hodiny kurzu „na zkoušku“. Tedy máte možnost přijít, zaplatit jednu hodinu a pak se rozhodnout, zda budete pokračovat (1 hodina na zkoušku, bez ohledu na typ kurzu, 100 Kč).

 

 

Přihlášky podávejte do kanceláře Lauderových škol v Belgické ulici 25 v Praze 2.

telefon: +420 246 080 784–5

fax: +420 246 080 786

e-mail: skola@lauder.cz

 

Těšíme se na Vás a věříme, že Vám naše kurzy pomohou dostat se na vytouženou školu.Novinky