Příprava na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy na 8G - matematika, čeština - budou vždy

v úterý od 14:30 do 16:10.

Příprava na přijímací zkoušky je rozdělena na dvě části – od 13. září do 20. prosince a od 3. ledna do 4. dubna.

První část přípravky začne 13. září 2022 ve 14:30. V průběhu listopadu a prosince všichni žáci napíší tři kratší testy, jejichž výsledky nám i žákům přibližně ukážou, co z požadované látky již žáci umí a na co je naopak třeba se zaměřit. Pokud v průměru budou mít žáci z testů méně než 30 %, nebudou již pokračovat v druhé části přípravky. Z mnoha předešlých let máme zkušenost, že toto je zcela minimální hranice, aby se vůbec dalo něco do dubna řešit.

Tím vůbec nepredikujeme výsledky přijímacích zkoušek – tam většinou uspějí ti s výsledky kolem alespoň 60–80 %, ale nechceme upírat možnost se připravovat ostatním. U výsledků pod 30 % to podle našeho názoru je zbytečný tlak na dítě.

Platby za přípravu na přijímací zkoušky budou tedy probíhat ve dvou fázích. První platba činí 1 300 Kč a je splatná do 13. září 2022. Druhá platba činí 1 300 Kč, splatnost do konce prosince 2022.

Zájemci o kurzy se musí přihlásit mailem u paní Gabriely Kučerové (gabriela.kucerova@lauder.cz).Novinky