Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky je od letošního roku rozdělena na dvě části – od 19. září do 28. listopadu a od 5. prosince do 10. dubna.

První část přípravky začne 19. září 2017 ve 14:30. V průběhu listopadu všichni žáci napíší tři kratší testy, jejichž výsledky nám i žákům přibližně ukážou, co z požadované látky již žáci umí a na co je naopak třeba se zaměřit. Pokud v průměru budou  mít žáci z testů méně než 33 %, nebudou již pokračovat v druhé části přípravky. Z mnoha předešlých let máme zkušenost, že toto je zcela minimální hranice, aby se vůbec dalo něco do dubna řešit. Tím vůbec nepredikujeme výsledky přijímacích zkoušek – tam většinou uspějí ti s výsledky kolem alespoň 70–80 %, ale nechceme upírat možnost se připravovat ostatním. U výsledků pod 1/3 to podle našeho názoru je zbytečný tlak na dítě.

Platby za přípravu na přijímací zkoušky budou tedy probíhat ve dvou fázích. První platba činí 1 000 Kč a je splatná do konce září 2017. Druhá platba činí 1 500 Kč, splatnost do 15. prosince 2017.

Zájemci o kurzy se musí přihlásit mailem u paní Gabriely Kučerové (gabriela.kucerova@lauder.cz).Novinky