Přijímačky

Dobrý den.

Níže jsou uvedena identifikační čísla, pod kterými dělali zájemci přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacích zkoušek splnili a přijati jsou:

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 43

Absence čísla znamená nepřijetí. Mrzí nás to.

Příští týden budeme rozesílat oficiální informaci včetně pokynů poštou všem uchazečům.Novinky