Přijímací zkoušky na LŠ

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP

Kód oboru: 79-41-K/81

Název oboru: gymnázium

Lékařské potvrzení na přihlášce na Lauderovy školy není zapotřebí.Novinky