Přijímací zkoušky - 2. termín 1. kola

V prvním kole (druhý termín, 27. 4. 2012) přijímacích zkoušek na čtyřleté/osmileté gymnázium Lauderových škol byli přijati uchazeči s níže uvedenými čísly.

4G: 47, 48, 50, 52, plus dále byli dodatečně přijati studenti z 1. termínu - č. 37, 39, 42


8G: 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus dále byla dodatečně přijata studentka z 1. termínu - č. 9
(Výpis je neoficiální - skutečným potvrzením je doporučený dopis o přijetí/nepřijetí, odesílaný dne 30. 4. 2012.)


Novinky