Přijímací zkoušky - 2. kolo

na gymnázium LŠ (čtyřleté i osmileté) se konají 11. května od 8:30.Novinky