Přijímací zkoušky (2. kolo)

Ve druhém kole (10. 5. 2010) přijímacích zkoušek na čtyřleté a osmileté gymnázium Lauderových škol byli přijati uchazeči s níže uvedenými čísly.

3, 6, 7, 12

(Výpis je neoficiální - skutečným potvrzením je doporučený dopis o přijetí/nepřijetí, odesílaný 11. 5. 2010.)


Novinky