Přijímací zkoušky

Vážení uchazeči o primu našeho gymnázia,

dle nově přijatého zákona k přijímacím zkouškám na SŠ by mělo dojít k následným změnám:

- nový termín určí MŠMT, reálně konec května či červen (nebo vůbec)

- budou se konat nejdříve 14 dní po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na SŠ

- obsah jednotné přijímací zkoušky by se měnit neměl

- ale – největší plánovaná změna: Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

- poslední bod vzbudí logicky velké emoce, ale nevím, zda někdo dokáže rozhodnutí zvrátit. Pro naše uchazeče to znamená, že s ohledem na fakt, že k nám se psali na 2. termín, tak budou konat přijímací zkoušky na jiné školy (kromě těch, kteří si zvolili jen jednu školu). Uchazeči budou mít jen jeden pokus. Psát budou na škole číslo 1 na přihlášce. ALE výsledky obdrží obě školy. Tedy volit půjde stále obě školy. Termín školní části bude zveřejněn ve stejném čase jako od MŠMT. Půjde o dva dny ústních pohovorů. Termínově těsně předcházející jednotné přijímací zkoušce. Vždy ráno bude od 8:30 test OSP pro všechny uchazeče, kteří ten den dělají ústní pohovor. A pak budou celý den probíhat ústní pohovory. Vše bude v pozvánce, kterou budeme zasílat, jakmile stát určí termíny zkoušek.

Zákon byl schválen. Nicméně otázka, zda bude naplněn, tj. zda se včas otevřou školy apod.

Šabat šalom.

Petr Karas

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterymNovinky