Přijímací zkoušky

Jednotná kritéria přijímacího řízení gymnázia Lauderových škol pro rok 2020

Informace o přijímacím řízení do primy osmiletého gymnázia v roce 2020

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

- úspěšné ukončení 5. třídy prvního stupně ZŠ

- podání přihlášky do 2. 3. 2020

- účast v přijímacím řízení

Termín přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky – ústní školní část – pro školní rok 2020/2021 budou 20. 4. a 21. 4. 2020.

Přijímací zkoušky – písemná státní a šk. část – pro rok 2020/2021 bude 17. 4. 2020.

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu třídu primy pro maximálně 20 studentů (třída nemusí být nezbytně naplněna – závisí na výsledcích uchazečů).

Jednotná kritéria pro uchazeče:

- Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti.

- Uchazeč musí mít v testech z matematiky a českého jazyka minimální úspěšnost 30 %.

- Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP = 20 %, ústní motivační pohovor (škola) = 20 %.

- Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis „Proč právě naše škola?“ (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

- Pokud podmínky k přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.

- Pořadí uchazečů se stanoví jako sestupná řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým procentním ziskem za přijímací zkoušku, který obsadí nejvyšší místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým součtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí nejnižší místo v pořadí.

V Praze 16. 12. 2019

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, Belgická 25, 120 00 Praha 2Novinky