Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium Lauderových škol byli přijati uchazeči s níže uvedenými čísly.

1, 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 25, 29


(Výpis je neoficiální - skutečným potvrzením je doporučený dopis o přijetí/nepřijetí, odesílaný dnes, 26. 4. 2010.)Novinky