Přijímací zkoušky

V prvním kole (první termín, 24. 4. 2012) přijímacích zkoušek na čtyřleté/osmileté gymnázium Lauderových škol byli přijati uchazeči s níže uvedenými čísly.

4G: 4, 5, 34, 36, 41, 44

(studenti s čísly 37, 39 a 42 jsou těsně "pod čarou" - bude záležet na výsledcích studentů z 2. termínu - 27. 4.)

8G: 1, 6, 7, 10, 12, 30, 32

(studentka s číslem 9 je těsně "pod čarou" - bude záležet na výsledcích studentů z 2. termínu - 27. 4.)

(Výpis je neoficiální - skutečným potvrzením je doporučený dopis o přijetí/nepřijetí, odesílaný dne 2. 5. 2012.)

Pozn.: výsledky studentky konající zkoušky v hebrejštině budou známé zítra - 25. 4.Novinky