Přihlašování na konferenci

Studenti středních škol se mohou na studentskou koferenci In medias res přihlásit na webových stránkách konference www.konferencelauderky.cz.

Konference je přednostně určena studentům. Rodiče a přátelé jsou srdečni zváni na odpolední autorské čtení Jáchyma Topola.Novinky