Příchody žáků 3. května

1. třída v 8:20

2. třída v 8:10

7.Z v 7:50

2.G v 8:00

8.Z v 8:10

3.G v 8:20

1. Studenti přijdou v daný čas do tělocvičny/do foyeru 2. patra provést si test na vyhrazeném stanovišti.

2. Po provedení testu budou posláni v roušce do třídy, kde vyčkají vyhodnocení testů.

3. Žáci nebudou používat šatny, ale prostor před třídou k odložení svršků vyjma 1. třídy.Novinky