Příchody žáků 10. května

Příchody žáků 10. května

testování

4. třída v 8:00

5. třída v 8:10

3. třída v 8:20


(1.G bez testu - byla pilotně testována v pátek PCR)

6.Z v 8:00

9.Z v 8:10

4.G v 8:20

1. Studenti přijdou v daný čas do tělocvičny/do foyeru 2. patra provést si test na vyhrazeném stanovišti.

2. Po provedení testu budou posláni v roušce do třídy, kde vyčkají vyhodnocení testů.

3. Žáci nebudou používat šatny, ale prostor před třídou k odložení svršků vyjma 1. třídy.Novinky