Příběh statečné ženy

Na prvním stupni v rámci smlouvy o stanoveném cíli vznikají zajímavé práce a projekty. Děti je připravují většinou samy, volí si obor, který je zajímá a baví. Níže naleznete odkaz na stránky, které zpracovala s pomocí rodičů Albertina Čížková. Albertina nás všechny seznámila s příběhem Milady Horákové. Práce byla na vysoké úrovni, Albertina sama přečetla mnohostránkové knihy, aby se s případem seznámila, aby pochopila, jak fungovaly soudy v době padesátých let a další události kolem procesu s Miladou Horákovou.

Odkaz na práciNovinky