Předpesachový seder

V úterý 15. dubna jsme do školy pozvali rabi Kollera, aby pro děti a rodiče vedl ukázkový seder.

Během sederu jsme ochutnali macesy, hořké byliny - maror, dozvěděli se, jak vést skutečný pesachový seder doma a na závěr nám děti zazpívaly si dvě hebrejské písničky.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto FotoNovinky