Pozvánka

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

dovolte, abychom vás pozvali na pravidelnou třídní schůzku Gur Arje, která se koná v úterý 21. března od 18:00 hod. v budově školy. Zároveň vám chceme tlumočit pozvání Rady školy, která by se s vámi chtěla setkat téhož dne od 17:30 hod. v jídelně školy. Členové Rady, kteří byli v červnu minulého roku zvoleni Reprezentací ŽOP, v čele s předsedkyní Dr. Janou Kohnovou rádi zodpoví všechny otázky, např. o svém poslání, o konkurzu na nového ředitele školy aj. Této diskuse se zúčastní i v prosinci 2005 vámi nově zvolená Školská rada Gur Arje.

Těšíme se na vás.

Mgr. Eva Nováková
ředitelka Lauderových školNovinky