Pomoc Ukrajině

Vážení rodiče, kolegové, studenti,

píši ohledně pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům, jak jsme vás informovali v týdnu. Nesmírně si vážíme Vašeho zájmu, Vaší snahy pomoci, Vašich nabídek finanční, hmotné pomoci, nabídek ubytování atd. Jednou z hlavních hodnot naší školy je cedaka a jsem opravdu rád, že celá komunita funguje tak spontánně.

S ohledem na evakuaci významné části rodin obou zmiňovaných škol (Kyjev, Lvov) i židovského sirotčince v Oděse (přes víkend) ORT ani EFI nyní neorganizují žádnou přímou akci a připojují se k hromadným formám pomoci – viz níže. Zpráv je hodně málo, víme, že evakuace probíhá, ale např. zda jsou děti již v Polsku, se dosud nepodařilo zjistit, spíše ještě hranice nepřejely. Pokud bychom zjistili cokoliv nového, budeme informovat. Jsme moc rádi, že většina světových židovských organizací se zapojila a zapojuje do pomoci a i výše zmíněná evakuace proběhla/probíhá do značné míry s jejich pomocí.

Za LŠ prosím všechny, kdo mohou a chtějí, aby pomohli.

1) studenti sami přišli s nápadem realizovat sbírku (přes Člověka v tísni) – pojede od pondělí – obejdou třídy, budou informovat, nicméně „kasičky“ budou ve společných prostorách, nikdo nebude nucen (ani „nucen“) se účastnit, prosíme o solidaritu s trpícími, ale současně prosíme o toleranci k odlišným názorům na formu pomoci, finanční situaci jednotlivců….

2) v týdnu plánujeme diskusi se studenty na téma vyhlášení bazaru (knižního…) k podpoře výše uvedeného cíle

3) nikdo nevíme, jak vše dopadne a jak dlouho bude válka a krize trvat, ale připravme se na dlouhodobou nutnost pomoci – proto s dovolením budeme shromažďovat veškeré nabídky od vás – ubytovací aj. – pro případ, že situace umožní využití této pomoci. Což nikterak nebrání možnosti ji nabízet i jinde, kde to dává smysl.

4) níže uvádíme – pro jistotu, předpokládáme, že většina už zná – možnosti individuální pomoci/zapojení se:

Děkuji všem za ochotu pomoci. Opravdu mě mrzí, že zatím podpora Ukrajině není větší, ale je i na nás, aby se to změnilo. A vidíme, že obecný tlak má smysl a snad i výsledky, byť menší, než by si většina z nás přála. Sebemenší podpora má význam.

Jsme v kontaktu s Federací židovských obcí, informace a pomoc společně koordinujeme.

Za Lauderovy školy

Petr Karas

Pomoc Ukrajině – JDC (American Jewish Joint Distribution Committee)

https://www.jdc.org

Kyjevská židovská komunita

https://www.charidy.com/HelpKyiv

SOS Ukrajina – Člověk v tísni:

https://www.clovekvtisni.cz/.../humanitarni-a.../ukrajina

Charita pro Ukrajinu – Charita Česká republika

https://www.charita.cz/.../v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/

Pomoc Ukrajině – ADRA

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomoc-ukrajine

Pomoc Ukrajině – Červený kříž

https://www.cervenykriz.eu/.../ukrajina-prevzata-dalsi-pomocNovinky