Podpora na školkovném a školném

I v tomto školním roce bude sociální oddělení ŽOP poskytovat podporu na školkovné a školné pro potřebné rodiny.

Ke stažení:

Informace pro rodiče; Formulář žádosti

Vyplněný formulář je možné poslat oskenovaný na nemcova@kehilaprag.cz nebo přinést do kanceláře ŽOP (denně 9–15 h, 2. patro).
Kromě podpor na soc. oddělení rádi všem rodičům poskytnou i sociální poradenství, mohou se na ně obrátit, i když nejsou příjemci podpory na školné a školkovné. 
Pro výpočet životního minima rodiny, od kterého se podpory odvíjí,  doporučujeme tuto kalkulačku:
https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minimaNovinky