Poděkování rodině Švábově

za sponzorský dar na nákup siduru pro naši MŠ.


Novinky