Poděkování paní Štěpánkové

Rádi bychom vyjádřili náš dík paní Romaně Štěpánkové za dar v podobě sady názorných trvalých mikroskopických preparátů pro přírodovědnou laboratoř LŠ. Jednotlivé preparáty budou využity v průběhu školní výuky na našem gymnáziu.Novinky