Poděkování paní Evě Vinařové

Za darování knih o flóře a fauně Izraele naší školní knihovně.Novinky