Poděkování členům Školské rady

Školské rady LŠ jménem Lauderových škol upřímně děkují slečně Zuzaně Neradové a panu dr. Davidu Kostkovi za jejich několikaletou práci ve Školské radě gymnázia Or chadaš. Slečna Neradová dokázala prosazovat zájmy žáků a studentů, aniž by ztratila objektivní pohled na fungování školy. Pan dr. Kostka, ač velmi zaměstnaný, si na setkání Školské rady našel vždy čas, na její jednání chodil dobře připraven a velmi konsensuálně přispíval ke spolupráci pedagogů i rodičů ve prospěch školy. Bylo pro nás radostí se s nimi na jednáních setkávat. Jménem obou školských rad Radka Sobolová.


Novinky