Poděkování

Děkujeme za velkorysý finanční dar ze strany prarodičů žáků LŠ: Evy a Vlastimila Klusáčkových.Novinky