Poděkování

Děkujeme

za dar školce (hebrejské puzzle) od rodičů Grosmanových.Novinky