Poděkování

Děkujeme za velkorysé finanční dary ze strany rodičů LŠ:

T. Büchlerovi - na podporu fotbalového oddílu

R. Pfeffermanové - na cestu studentů gymnázia do Izraele

firmě BDO Znalex - na výuku gymnázia

Dále děkujeme za dary velkého množství knih naší školní knihovně L. Reiser:

R. Salomonovičovi

Bejt SimchaNovinky