Poděkování

Paní Mahuleně Svobodové, která naší školce darovala speciální záhonek, paletu s hlínou na sázení rostlin. Významně tak posílila vybavení našeho centra Pokusy a objevy :-)


A dále pak "nejmenované mamince", která dětem naší školky zaplatila průvodce v ZOO.Novinky